Wie alles voor gemakkelijk houdt, zal veel moeilijkheden kennen.

Wie alles voor gemakkelijk houdt, zal veel moeilijkheden kennen.