Voorwaar, wie inziet dat hij zijn tevredenheid aan de tevredenheid te danken heeft, zal zich nimmer anders tevreden laten stellen.

Voorwaar, wie inziet dat hij zijn tevredenheid aan de tevredenheid te danken heeft, zal zich nimmer anders tevreden laten stellen.