Een superieur mens handelt alvorens te spreken,en spreekt daarna in overeenstemming met zijn daden.

Een superieur mens handelt alvorens te spreken,en spreekt daarna in overeenstemming met zijn daden.