De edele mens verlangt dat de mensen goed zijn, maar hij dwingt hen daar niet toe

De edele mens verlangt dat de mensen goed zijn, maar hij dwingt hen daar niet toe