Alleen de allerwijsten en de allerdwaasten veranderen nooit van mening

Alleen de allerwijsten en de allerdwaasten veranderen nooit van mening