Een superieur mens handelt alvorens te spreken, en spreekt daarna in overeenstemming met zijn daden.

Een superieur mens handelt alvorens te spreken, en spreekt daarna in overeenstemming met zijn daden.