Een wijs man zoekt het in zichzelf, de dwaas zoekt het in anderen.

Een wijs man zoekt het in zichzelf, de dwaas zoekt het in anderen.