Wie niet bereid is iets op zich te nemen, die weet niet wat plicht is.

Wie niet bereid is iets op zich te nemen, die weet niet wat plicht is.