Wie deugd heeft, geeft; wie geen deugd heeft, eist

Wie deugd heeft, geeft; wie geen deugd heeft, eist