Wie geen vertrouwen stelt in anderen, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen.

Wie geen vertrouwen stelt in anderen, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen.