Wie oude kennis koestert en voortdurend nieuwe vergaart, mag een leraar van anderen zijn

Wie oude kennis koestert en voortdurend nieuwe vergaart, mag een leraar van anderen zijn